Rekrytointi

 Rekrytointi rekrypalvelun kautta

 

Usein kuulen yritysten päättäjien suusta lausahduksen: ”Hyvästä työntekijästä olemme kyllä valmiita maksamaan”.

Tähän lausahdukseen perustuu se palvelu, jota me Rekrypalvelulla haluamme asiakkaillemme tarjota.

Yrityksen perusta ja kivijalka on aina yrityksen työntekijät. Oikeat tekijät oikeissa paikoissa takaavat projektien onnistumisen, myynnin sujuvuuden ja kaikki ne voitot niistä tuhansista ja tuhansista pienistä taisteluista ja haasteista, jonka parissa me eri työyhteisöissämme painitaan. Ja mikä parasta: kun asiat sujuvat on yleensä kaikilla työntekijöillä hyvä olla töissä.

Yleensä isompien ongelmien ääreltä työhön liittyviin ongelmiin löydetään kaksi erillistä syytä: Joko yrityksen prosesseissa on vajeita ja ne eivät toimi oikein, tai yrityksen työntekijöiden performanssi on heikkoa ja/tai henkilökemioissa on jotain vikana.

Tavoitteemme on jokaisen rekrytoinnin kohdalla tarjota asiakkaillemme meidän mielestämme huippuehdokasta kyseiseen rooliin.

Joskus rekrytointi ei tuota toivottuja tuloksia emmekä onnistu löytämään tarpeeksi hyvää osaamista ja oikeata henkilöä työtehtävään. Näissä tapauksissa emme tarjoa asiakkaillemme ehdokkaita ollenkaan.

Tavoitteemme kuulostaa yksinkertaiselta ja helpolta. Rekrytointiprosessi on kuitenkin hyvin moniosainen ja monenlaista osaamista vaativa prosessi, joka vaatii yritykseltä rahallista panostusta ja työntekijöiden paneutumista asiaan. Jokainen uusi rekrytointi on investointi yrityksen tulevaisuuteen ja kasvuun.

Mitä rekrytointi tarkoittaa?

 

Rekrytointi tarkoittaa työntekijöiden tunnistamis-, houkuttelemis-, haastattelu-, valinta-, palkkaamis- ja perehdytysprosessia. Tämä pitää sisällään kaiken henkilöstötarpeen tunnistamisesta sen täyttämiseen.

Usein organisaatiot ulkoistavat rekrytoinnin ulkopuolisille yrityksille. Yritykset rekrytoivat lähes aina ehdokkaita uusiin tehtäviin ilmoitusten, työpaikkailmoitusten, sosiaalisen median sivustojen sekä omien verkostojen kautta. Rekrytointi toimii yleensä henkilöstöhallinnon yhteydessä tai osana sitä.

Rekrypalvelun pitkän aikavälin tavoitteena on muuttaa rekrytoimialaa tuomalla suorahaut myös osaksi niitä rekryprosesseja, jotka toistaiseksi toteutaan vain muita rekrytapoja käyttäen.  Tavoitteenamme on kehittää jokaiselle toimialalle nopeimmat ja parhaimmat tavat löytää ja tunnistaa osaaminen. Kokemustasosta riippumatta.

Headhunting-ikon-thumbnail

Headhunting

Headhunter on yritys tai henkilö, joka tarjoaa työnantajan puolesta suorahakupalveluita. Yritykset palkkaavat headhunterin etsimään huippuosaamista ja paikantamaan henkilöitä, jotka täyttävät tietyt työvaatimukset. Headhunting työtä tehdään yleensä lähestymällä itse potentiaalisia kandidaatteja. Me Rekrypalvelulla sitoudumme jokaiseen hyväksyttyyn toimeksiantoon täysin, riippumatta siitä mihin rooliin työntekijää etsitään. Maksat vain jos löydämme etsimäsi henkilön.

Lue lisää headhuntingista täältä

johdon suorahaku image kuva

Executive search

Johdon suorahaku eli executive search keskittyy esihenkilö-, asiantuntija,- ja johtotehtäviin haettavien osaajien suorahakuun. Johdon suorahaku sekä ylemmän johdon suorahaku -palveluiden rekrytointiprosessi on rakennettu erityisen huolellisesti. Toimitamme yrityksille, joita edustamme ainoastaan luotettavimmat ja osaavimmat tekijät. Johdon suorahaut toteutamme aina hyvin tiiviissä yhteistyössä toimeksiannon tilaajan kanssa, jotta tilanteisiin reagointi on sujuvaa ja nopeaa.

Aiheesta Executive search -lisää täältä


Mikä on rekrytointi?

Rekrytoinnilla tarkoitetaan prosessia jossa etsitään, hankitaan, filtteröidään ja valikoidaan potentiaaliset työntekijän työpaikkaan tai työtehtävään.

Mikä on rekrytointi?

Rekrytoinnilla tarkoitetaan prosessia jossa etsitään, hankitaan, filtteröidään ja valikoidaan potentiaaliset työntekijän työpaikkaan tai työtehtävään.

Mitä on headhunting?

Headhunting eli Suorahaku on ulkoistettu palvelu rekrytointiin, jossa rekrytointi tehdään olemalla yrityksestä yhteydessä haettavan roolin ammattilaisiin/asiantuntijoihin. Headhunttereille maksetaan palkkio vain onnistuneesta rekrytoinneista.

Mitä on headhunting?

Headhunting eli Suorahaku on ulkoistettu palvelu rekrytointiin, jossa rekrytointi tehdään olemalla yrityksestä yhteydessä haettavan roolin ammattilaisiin/asiantuntijoihin. Headhunttereille maksetaan palkkio vain onnistuneesta rekrytoinneista.

Mitä tarkoittaa executive search?

Executive search eli johdon suorahaku on johdon suorahakuihin erikoistunut rekrytointimalli, jossa tavoitteena on houkutella ylimmän johdon osaajia toiseen yritykseen tai organisaatioon.

Mitä johdon suorahaku tarkoittaa?

johdon suorahaku on johdon suorahakuihin erikoistunut rekrytointimalli, jossa tavoitteena on houkutella ylimmän johdon osaajia toiseen yritykseen tai organisaatioon.

Rekrytointiprosessi

 1. Aloituspalaveri toimeksiantajan kanssaYrityksessä rekrytointiprosessin käynnistyminen tai sen ulkoistaminen alkaa aina tarpeesta. On todella tärkeää selvittää jokaisen rekrytoinnin kohdalla tarkalleen, millaista työntekijään pehmeiden ja kovien taitojen puitteissa etsitään. Proflilointi on onnistuneen prosessin kannalta ensiarvoisen tärkeää. Pahimmassa tapauksessa koko prosessi toteutetaan etsimällä vääränlaista henkilöä ja vasta rekrytoinnin loppupuolella rekrytoija oppii ymmärtämään millaista henkilöä toimeksiantoyritys etsii.
 2. Ehdokkaiden taustatutkimus  – Varsinainen työntekijöiden hakeminen aloitetaan aina taustatutkimuksella, jossa luodaan lista kontaktoitavista henkilöistä. Taustatutkimuksella yleensä pyritään tekemään tarkka luettelo, keitä henkilöitä halutaan tavoittaa ja tutustua jokaiseen henkilöön ennen kontaktointia. 
 3. Ehdokkaiden kontaktointi – Kontaktoitavia ehdokkaita voidaan lähestyä LinkedInissä, puhelimitse, sähköpostilla tai muissa sosiaalisen median kanavissa. Ehdokkaiden kontaktoinnissa haluamme aina välittää jokaiselle ehdokkaalle kunnioitusta häntä henkilönä ja hänen osaamistaan kohtaan. Valitsemme aina kontaktointeihin hienovaraisimman ja miellyttävimmän tavan.
 4. Ehdokkaiden testaaminen – Toimialakohtainen testaaminen. Toisilla toimialoilla ehdokkaiden ostaamista testataan testeillä ( esimerksiksi ohjelmistoalalla ), toisilla toimialoilla (esimerkiksi myyntirekrytoinneissa) testaamisen sijaan aiemmat tulokset toimivat testien tuloksina.
 5. Ehdokkaiden esihaastatteleminen – Rekrypalvelun rekrytointiprosessiin kuuluu jokaisen työntekijän haastatteleminen ennen kuin ohjaamme ehdokkaan varsinaiseen haastatteluun tulevalle työnantajalle. Tällä haluamme varmistaa tarjoavamme laadukkaan palvelun tilaajalle.
 6. Ehdokkaiden haastatteleminen toimeksiantajayrityksen puolelta – Jokaisen rekrytoinnin kohdalla toivomme toimeksiantajayrityksen myös haastattelevan tulevan työntekijän. Tämä vaihe on työntekijälle erityisen tärkeä ja haluamme Rekrypalvelulla rekrytointiprosessin olevan myös ehdokkaille laadukas ja hyvä kokemus.
 7. Toimeksiantajayrityksen päätös rekrytoimisesta   – Jokaisen lopullisen päätöksen rekrytoinnista tekee yritys, joka uuden työntekijän palkkaa. Päätös on aina täysin vapaa, emmekä sido asiakkaitamme tekemään ratkaisuja, jotka eivät tunnut oikealta.
 8. Lopetuspalaveri  – Tarjoamme rekrytointeihin 4 kuukauden tyytyväisyystakuun ja haluamme käydä jokaisen rekrytointiprosessin läpi asiakkaidemme kanssa. Palvelumme ei ole täydellinen ja tulemme myös tulevaisuudessa panostamaan paljon sen kehittämiseen oikeasti alan parhaaksi konseptiksi.

Suorahakuyritykset rekrytointiprosessin keskiössä

 

Milloin käyttää ulkopuolista rekrypalvelua?
 1. Kun omat rekrytoinnit ei tuota tulosta.
 2. Kun rekrytoidaan useita osaajia samaan aikaan.
 3. Kun yrityksellä on pula rekryiosaamisesta
 4. Vaativimpiin rekrytointeihin asiantuntija- tai johtajatason rooleihin

 

Suorahakuyritykset rekrytointiprosessin keskiössä

Suorahakuyrityksissä rekryprosessiin tehokkuuteen panostetaan erityisen paljon, koska pienetkin tehostukset prosessin eri vaiheissa vaikuttavat lopputulokseen ja sitä kautta liiketoiminnan kannattavuuteen.

Suorahakuyritysten on myös järkevää hioa jokaiselle toimialalle oma tehokas rekrytointiprosessi. Kun palvelua kehitetään toimialakohtaisesti, lopputuloksena on yleensä toimiva konsepti jota on helppo monistaa.

 

Rekrytointiprosessi rekrypalvelu

Rekrytointiprosessi

 1. Aloituspalaveri
 2. Ehdokkaiden taustatutkimus
 3. Ehdokkaiden kontaktointi
 4. Ehdokkaiden testaaminen
 5. Ehdokkaiden esihaastatteleminen
 6. Ehdokkaiden haastatteleminen toimeksiantajayrityksen puolesta
 7. Toimeksiantajayrityksen päätös rekrytoimisesta
 8. Lopetuspalaveri

Parhaat suorahakuyritykset Suomessa 2022

Suorahakuyritykset

Miten Rekrypalvelu poikkeaa markkinasta suorahakuyrityksenä? Monet suorahakuyritykset keskittävät toimintansa johdon suorahakuihin. Tavoitteenamme on yksinkertaistaa markkinaa ja mahdollistaa rekrytoinnin ulkoistaminen myös pienemmille yrityksille sekä laajentaa rekrytoinnin kohderyhmää johtotasolta vähemmän kokeneisiin työntekijähakuihin. Suorahakuyrityksenä haluamme erottua hienovaraisella lähestymistavallamme.

Etsi työpaikka

Mitä tarkoittaa rekrytointiprosessi

Rekrytointiprosessi on prosessi työntekijän palkkaamiseksi yritykseen. Prosessiin yleensä liittyy työnhakuilmoituksen tekeminen, ehdokkaiden etsiminen, hakemuksien läpikäyminen, ehdokkaiden seulonta, esivalinnat ja lopulliset valinnat.

Mitä tarkoittaa rekrytointiprosessi

Rekrytointiprosessi on prosessi työntekijän palkkaamiseksi yritykseen. Prosessiin yleensä liittyy työnhakuilmoituksen tekeminen, ehdokkaiden etsiminen, hakemuksien läpikäyminen, ehdokkaiden seulonta, esivalinnat ja lopulliset valinnat.

Mitä suorahakuyritys tarkoittaa

Suorahakuyritys on rekrytointi -toimialan yritys, joka tarjoaa yrityksille ja työnantajille työnhakupalveluita. Yritykset palkkaavat suorahakuyrityksen etsimään päteviä työntekijöitä, osaamista, talenttia tai paikantamaan henkilöitä jotka täyttävät tietyn työn vaatimukset.

Mitä suorahakuyritys tarkoittaa

Suorahakuyritys on rekrytointi -toimialan yritys, joka tarjoaa yrityksille ja työnantajille työnhakupalveluita. Yritykset palkkaavat suorahakuyrityksen etsimään päteviä työntekijöitä, osaamista, talenttia tai paikantamaan henkilöitä jotka täyttävät tietyn työn vaatimukset.

Tarvitsetko apua rekrytointiin?

Jätä yhteystiedot ja autamme parhaamme mukaan!

Aloita syöttämällä sähköposti ja puhelinnumero

Ossi Myllylä - Rekrytointia laadukkaasti

UKK / FAQ

rekrytointiyritykset
Mikä on rekrytointi?

Rekrytoinnilla tarkoitetaan prosessia jossa etsitään, hankitaan, filtteröidään ja valikoidaan potentiaaliset työntekijän työpaikkaan tai työtehtävään.

Mikä on rekrytointi?

Rekrytoinnilla tarkoitetaan prosessia jossa etsitään, hankitaan, filtteröidään ja valikoidaan potentiaaliset työntekijän työpaikkaan tai työtehtävään.

Kauanko rekrytoinnissa voi kestää?

Rekrytoinnin kesto riippuu ihan mihin työhön ehdokkaita haetaan ja millä rekrytointitavoilla. Suorahaulla tuloksia saadaan yleensä 2 viikon aikana. Työnhakuilmoituksilla haettaviin rekryihin on hyvä varata 1-2 kuukautta aikaa.

Miksi rekrytointi on tärkeää?

Työntekijät määrittelevät yrityksen. Työntekijät määrittelevät yrityksen tulevaisuuden. Henkilökunta on jokaisen yrityksen vahvin voimavara.

Rekrytointi on työntekijöiden integroimista yritykseen ja siksi rekrytointi on jokaisen kasvavan yrityksen tulevaisuuden kannalta tärkein osa-alue.

Mitä rekrytoinnissa tulee ottaa huomioon?

Rekrytoinnissa tärkeintä on ottaa huomioon hakijan

 1. Kokemus
 2. Potentiaali
 3. Kovat taidot
 4. Pehmeät taidot
 5. Henkilökemiat

Mitä rekrytointi maksaa?

Yleinen mielikuva on, että headhunting maksaa yritykselle enemmän kuin klassinen työnhakijoiden rekryilmoitusten kautta. Tätä perustellaan sillä, että headhunting vaatii enemmän tutkintatyötä aktiivisten ja passiivisten ehdokkaiden löytämiseen, kun taas klassisessa rekryprosessissa tarkastellaan vain aktiivisesti työtä etsiviä ehdokkaita.

Suorahaun tuloksena tavoitetaan tekijöitä, jotka eivät lue työnhakuilmoituksia ja usein tämä joukko tekijöitä on aktiivisia hakijoita huomattavasti kokeneempia.

Koska suorahakuyritykset usein keskittyvät johdon suorahakuihin ja asiantuntijoiden löytämiseen, mielikuva suorahaun hinnasta on monella todella korkea.

Rekrypalvelun suorahaun kustannus on aina 1,5 x ensimmäisen kuukauden palkka. Palkkiosta laskutetaan puolet heti rekrytoinnin yhteydessä ja toinen puoli 4kk päästä onnistuneesta rekrytoinnista.

Milloin käyttää rekrytointipalvelua?

 

Kun omat rekrytoinnit ei tuota tulosta.

Kun omat rekrytoinnit ei tuota tulosta ja perinteiset keinot rekrytoida eivät riitä tuottamaan hyviä tuloksia.  Rekrypalvelun rekrytoinnit tuotetaan avoimina hakuina, suorahakuina tai näiden yhdistelmänä. Pyrimme kuitenkin tekemään päätöksen rekrytointitavasta toimiala- tai työtehtäväkohtaisesti. Rekrytointiprosessin kehittäminen on meillä palvelun keskiössä ja yleensä osaamme sanoa jo aloituspalaverissa mikä tapa rekrytoida toimii pyydettävään työtehtävään parhaiten.

 

Kun rekrytoidaan useita osaajia samaan aikaan.

Usein yritysten laajentaessa yritystoimintaa uudella paikkakunnalla tai avatessa uutta toimipistettä, tulee hetkellinen rekrytointitarve usealle osaajalle. Helpotamme asiakkaidemme tilannetta ottamalla kokonaisvastuun rekrytoinnista ja huolehdimme  massarekrytoinnista kokonaisuutena.

 

Kun yrityksellä on pula rekrytointiosaamisesta

Usein pienillä yrityksillä yrityksen sisäinen osaaminen on rajoittautunut juuri sille toimialalle, mille yritys tarjoaa omaa palveluaan. Tavoitteenamme on laskea pienempien yritysten kynnystä ottaa rekrytointipalveluita käyttöön järkevällä hinnoittelumallillamme.

Rekrytoinnit kauttamme ovat suunniteltu yrityksille turvallisiksi ja takuuvarmoiksi. Priorisoimme jokaisessa rekrytoinnissa nimenomaan oikean henkilön löytämiseen, niin että rekrytoitavat työntekijät olisivat palkkansa arvoisia niin pian kuin mahdollista.

 

Vaativimpiin rekrytointeihin asiantuntija- tai johtajatason rooleihin

Markkinat muuttuvat jatkuvasti ja nykymarkkinassa perinteiset markkinointitavat erityisesti asiantuntijoiden tai johdon rekrytoinneissa eivät yleensä riitä tuottamaan tuloksia. Johdon suorahauissa priorisoimme aina laadukkaaseen lähestymiseen ja aidon osaajan löytymiseen, niin että luomme arvoa edustamillemme yrityksille ja tarjoamme ainoastaan testeissämme hyvin pärjänneet kandidaatit.

Kysymyksiä rekrytoinnista?

Soita numeroon +358 44 011 0682

Rekrypalvelun ominaisuuksia

4kk Tyytyväisyystakuu suorahaku rekrytointi

Tyytyväisyystakuu

Sitoudumme jokaiseen toimeksiantoon perusteellisesti  ja haluamme edustaa yritystä heidän arvopohjaltaan. Asiakastyytyväisyys on meille ensiarvoisen tärkeää. Siksi haluamme tarjota asiakkaillemme 4 kuukauden tyytyväisyystakuun. Tyytyväisyystakuun turvin asiakkaamme maksavat 50 % rekrytoinnin kuluista vasta 4 kuukauden päästä onnistuneesta suorahausta.

toimialapalvelu kuva ikon

Toimialapalvelu

Rekrytoinnissa eri toimialoilla toimivat erilaiset lähestymistavat, alustat ja kanavat. Meilllä rekrypalvelulla on halu edustaa yrityksiä eri aloilta ja eri lähtökohdista. Rakennus, myynti, sote ja IT -aloille meillä on erityistä osaamista . Toimialapalvelu käytännössä tarkoittaa sitä, että olemme valinneet edustajamme vastaamaan toimialakohtaisesti kaikista asiakkaistamme ympäri Suomen ja kehittämään parhaat rekryprosessit juuri kyseiselle toimialalle.

rekry kauttamme kuva

Työllisty kauttamme

Haluatko päivittää työmarkkinatilanteesi tai tietää millaisia vaihtoehtoja osaamisellesi asuinpaikkakunnallasi on. Haluatko kenties kilpailuttaa itsesi nykyiselle työnantajalle tai vain löytää uuden työpaikan.

Lisää yhteystietosi sivun alaosasta löytyvään lomakkeeseen. Kontaktoimme kaikki yhteystiedon lähettäneet hakijat.

Executive search - Löydä työntekijä

Executive search

Executive Search -palvelu keskittyy yrityksen ylimmän johdon rekrytointeihin. Autamme löytämään parhaat tekijät, rakentamaan menestyviä tiimejä ja luomaan arvoa yritykselle huippuosaamisen avulla.  Etsimme yksilöitä, jotka jakavat yrityksenne arvot sekä ymmärtävät yrityskulttuurianne.

Rekrypalvelun blog

Mitä eroa on headhunterilla, rekrytoijalla ja rekrytointikonsultilla?

Mitä eroa on headhunterilla, rekrytoijalla ja rekrytointikonsultilla?

Miten headhunter, rekrytoija ja rekrytointikonsultti eroavat toisistaan? Artikkelissa käsittellään headhunterin, rekrytoijan ja rekrytointikonsultin eroja Minulta usein kysytään teenkö töitä rekrytoijana tai headhunterina, olen joskus kuullut jonkun esittelevän minut...

Paljonko suorahaku maksaa ja mistä hinta muodostuu

Paljonko suorahaku maksaa ja mistä hinta muodostuu

Paljonko suorahaku maksaa ja mistä hinta muodostuu Mitä rekrytointi maksaa? Rekrytoinnin hinta? Suorahaun hinta? Mistä paras rekrydiili? Tässä artikkelissa perehdytään rekrytoinnin kokonaiskustannuksiin. Artikkelin loppuosiosta löydät Rekrypalvelun oman hinnaston....