Rekrytointiprosessi

 

Rekrytointiprosessi suorahauissa

Suorahaku on rekrytointimenetelmä, jossa on useita eri vaiheita. Suorahaulla headhunter tavoittaa avainhenkilöt, joilla on yrityksen tarvitsema osaaminen.

 1. Aloituspalaveri toimeksiannon tilaajan kanssa. Ehtojen määritteleminen ja ehdokasprofiilin määritteleminen
 2. Ehdokkaiden taustatutkimus
 3. Ehdokkaiden kontaktointi
 4. Ehdokkaiden testaaminen
 5. Ehdokkaiden esihaastatteleminen
 6. Ehdokkaiden haastatteleminen toimeksiantajayrityksen puolelta
 7. Toimeksiantajayrityksen päätös rekrytoimisesta
 8. Lopetuspalaveri

Rekrytointiprosessi juniorhauissa

 1. Hakuilmoitus ja hankintakanavien valinta
 2. Hakuaika, mahdollisiin kyselyihin tai puheluihin vastaaminen
 3. Hakemusten käsittely.
 4. Haastattelut
 5. Soveltuvuusarviointi
 6. Valintapäätös, työsuhteen solmiminen ja muille hakijoille tiedottaminen.
  Rekrytointiprosessi – Miten rekrytointiprosessi etenee?

  Rekrytointiprosessi – Miten rekrytointiprosessi etenee?

  Rekrytointiprosessi – Miten rekrytointiprosessi etenee? Tässä artikkelissa käymme läpi miten rekrytointiprosessi etenee ja mitä rekrytointiprosessilla tarkoitetaan. Tässä artikkelissa vastataan kysymyksiin kuten "Mikä on hyvä rekrytointiprosessi?" ja "mitä tehokkaalla...

   

  Rekryprosessi

   

  Millainen on toimiva rekryprosessi?

  Tärkeintä toimivan rekryprosessin kannalta on onnistunut tarpeen määritteleminen ja ehdokasprofiilin muodostaminen niin tarkaksi, että rekrytointiprosessin missään vaiheessa ei tarvitse hakijoiden kohdalla miettiä onko hakijan taito- tai kokemustaso riittävä vaikka tietämys ehdokkaan tasosta olisi riittävä.

  Toimivassa rekryprosessi ehdokasprofiilia vastaavan työpaikkailmoituksen laatiminen on myös hyvin tärkeää. Sillä tavoitetaan juuri ne oikeat henkilöt, joita rekrytointiprosessissa pyritään tavoittamaan. On myös hyvä optimoida rekryilmoituksen ilmoittamisen ajankohta oikein. Ilmoituksia luetaan eniten alkuviikosta.

  Työhakemusten läpikäyminen on tärkeä vaihe työhaastattelun kannalta, koska se on ainoa vaihe missä klassisessa rekrytoinnissa muodostat käsityksen ehdokkaasta ennen tapaamista. Muista siis lukea tarkasti ehdokkaiden tiedot yksilökohtaisesti tarkasti läpi, jotta tiedät mitä kysyä keltäkin ehdokkaalta.

  Haastatteluiden jälkeen suoritetaan soveltuvuusarvioinnit, joilla vähennetään virheiden mahdollisuutta rekrytoinnin osalta.

  Työsopimusta muodostaessa on syytä muodostaa sopimus jokaisen rekrytoinnin kohdalla kirjallisesti. Kaikki sovittavat asiat on hyvä painaa muistiin myös kirjallisesti mahdollisten väärinkäsitysten ja hyväksikäytön ehkäisemiseksi. Esimerkkinä: Palkka, etuudet, loma-ajat, työ-ajat, etämahdollisuus, työsuhde-edut tai muut velvoitteet.

  Huolellinen perehdytys on tärkeässä roolissa kun mitataan asiakkaan integroitumista uuteen työtehtävään, ympäristöön ja yhteisöön.

   Rekrytointiprosessi

   1. Aloituspalaveri toimeksiantajan kanssaYrityksessä rekrytointiprosessin käynnistyminen tai sen ulkoistaminen alkaa aina tarpeesta. On todella tärkeää selvittää jokaisen rekrytoinnin kohdalla tarkalleen, millaista työntekijään pehmeiden ja kovien taitojen puitteissa etsitään. Proflilointi on onnistuneen prosessin kannalta ensiarvoisen tärkeää. Pahimmassa tapauksessa koko prosessi toteutetaan etsimällä vääränlaista henkilöä ja vasta rekrytoinnin loppupuolella rekrytoija oppii ymmärtämään millaista henkilöä toimeksiantoyritys etsii.
   2. Ehdokkaiden taustatutkimus  – Varsinainen työntekijöiden hakeminen aloitetaan aina taustatutkimuksella, jossa luodaan lista kontaktoitavista henkilöistä. Taustatutkimuksella yleensä pyritään tekemään tarkka luettelo, keitä henkilöitä halutaan tavoittaa ja tutustua jokaiseen henkilöön ennen kontaktointia. 
   3. Ehdokkaiden kontaktointi – Kontaktoitavia ehdokkaita voidaan lähestyä LinkedInissä, puhelimitse, sähköpostilla tai muissa sosiaalisen median kanavissa. Ehdokkaiden kontaktoinnissa haluamme aina välittää jokaiselle ehdokkaalle kunnioitusta häntä henkilönä ja hänen osaamistaan kohtaan. Valitsemme aina kontaktointeihin hienovaraisimman ja miellyttävimmän tavan.
   4. Ehdokkaiden testaaminen – Toimialakohtainen testaaminen. Toisilla toimialoilla ehdokkaiden ostaamista testataan testeillä ( esimerksiksi ohjelmistoalalla ), toisilla toimialoilla (esimerkiksi myyntirekrytoinneissa) testaamisen sijaan aiemmat tulokset toimivat testien tuloksina.
   5. Ehdokkaiden esihaastatteleminen – Rekrypalvelun rekrytointiprosessiin kuuluu jokaisen työntekijän haastatteleminen ennen kuin ohjaamme ehdokkaan varsinaiseen haastatteluun tulevalle työnantajalle. Tällä haluamme varmistaa tarjoavamme laadukkaan palvelun tilaajalle.
   6. Ehdokkaiden haastatteleminen toimeksiantajayrityksen puolelta – Jokaisen rekrytoinnin kohdalla toivomme toimeksiantajayrityksen myös haastattelevan tulevan työntekijän. Tämä vaihe on työntekijälle erityisen tärkeä ja haluamme Rekrypalvelulla rekrytointiprosessin olevan myös ehdokkaille laadukas ja hyvä kokemus.
   7. Toimeksiantajayrityksen päätös rekrytoimisesta   – Jokaisen lopullisen päätöksen rekrytoinnista tekee yritys, joka uuden työntekijän palkkaa. Päätös on aina täysin vapaa, emmekä sido asiakkaitamme tekemään ratkaisuja, jotka eivät tunnut oikealta
   8. Lopetuspalaveri  – Tarjoamme rekrytointeihin 4 kuukauden tyytyväisyystakuun ja haluamme käydä jokaisen rekrytointiprosessin läpi asiakkaidemme kanssa. Palvelumme ei ole täydellinen ja tulemme myös tulevaisuudessa panostamaan paljon sen kehittämiseen oikeasti alan parhaaksi konseptiksi.

   UKK / FAQ

   Rekrytointiprosessi rekrypalvelu
   Millainen on headhunting rekrytointi?

   Headhuntingilla tarkoitetaan rekrytoinnissa rekrytointitapaa jossa rekrytointiyritys lähestyy potentiaalisia ehdokkaita.

   Mitä rekrytointiprosessi tarkoittaa?

   Rekrytointiprosessilla tarkoitetetaan prosessia, joka syntyy yrityksen tarpeesta löytää uusi työntekijä. Rekrytointiprosessi toteutetus:

   1. Hakuilmoitukset
   2. Hakuaika, ehdokkaiden etsiminen, kontaktoiminen ja tiedusteluihin vastaaminen
   3. Hakemusten käsittely
   4. Haastattelut
   5. Arvioinnit
   6. Valintapäätökset
   Mitä rekrytoija tekee?

   Rekrytoija on asiantuntija avoimiin tehtäviin hakijoiden etsinnässä, seulonnassa ja houkuttelemisessa. Rekrytoija hallitsee koko hankintaprosessin. Tämä yleensä sisältää avoimen työpaikkailmoituksen tekemisen, ansioluetteloiden tarkistamisen, ehdokkaiden haastattelun ja työskentelyn rekrytointijohtajien kanssa oikean ehdokkaan löytämiseksi.

    

   Loistava rekrytoija on:

   1. Ennakoiva
   2. Itsevarma
   3. Empaattinen
   4. Omaa poikkeukselliset viestintätaidot
   5. Ymmärtää markkinointia
   6. Tavoitteellinen
   Mitä tarkoittaa headhunting työ?

   Headhunting työ tarkoittaa headhunterina työskentelemistä. Headhunterin työtehtävä on rekrytoida korkeamman luokan osaamista yrityksiin ja organisaatioihin lähestymällä itse osaavia ehdokkaita.

   Kuinka onnistua rekrytoinnissa?
   1. Kartoita rekrytointitarve huolella
   2. Tee suunnitelma kuinka lähestyä ehdokkaita huolellisesti
   3. Kerro ehdokkaille kuinka rekrytointiprosessi etenee
   4. Ole avoin koko rekrytointiprosessin ajan
   5. Anna ja vastaanota palautetta

    

   Millainen on hyvä rekrytointiprosessi

    

   Mitä hyvä rekrytointiprosessi tarkoittaa?

   Rekrytointiprosessilla tarkoitetetaan prosessia, joka syntyy yrityksen tarpeesta löytää uusi työntekijä. Tarpeeseen vastataan rekrytoimalla uusi työntekijä. Tällainen on hyvä rekrytointiprosessi:

   1. Hakuilmoitus ja hankintakanavien valinta -> Suorahakuyritykset? Rekrytointiyritykset? Yritys rekrytoi itse?
   2. Hakuaika ja tiedusteluihin vastaaminen. Suorahakuyrityksissä ehdokkaiden etsiminen ja kontaktoiminen.
   3. Hakemusten käsittely. Suorahakuyrityksissä hakijoiden käsittely.
   4. Haastattelut
   5. Soveltuvuusarviointi
   6. Valintapäätös, työsuhteen solmiminen ja hakijoille tiedottaminen.
   7. Perehdytys

    

   Miten suorahakuprosessi eroaa rekrytointiprosessista

   Suorahakuprosessissa on paljon samaa, mitä klassisen rekrytoinnin prosessissa. Suurin ero näiden kahden välillä on suorahakuprosessissa asiakkaan lähestyminen. Asiakasta lähestytään aina rekrytoijan toimesta. Yleensä headhunting firma tekee taustatyöt keitä he aikovat rekrytoinnin osalta lähestyä ja sen jälkeen he systemaattisesti kontaktoivat potentiaaliset osaajat. Muuten rekrytointi toteutetaan hyvin samankaltaisella prosessilla.

   Monesti suorahaussa ehdokkaat luulevat jo ”saaneensa” uuden työtarjouksen jo siinävaiheessa kun headhunter ottaa heihin ensimmäistä kertaa yhteyttä, mikä ei pidä ollenkaan paikkaansa. Suorahakuprosessin suurin hyöty on oikeiden osaajien tavoittaminen. Sellaisten, jotka klassisella rekrytoinnilla jäisivät täysin rekrytoinnin ulkopuolelle. 

   Millainen on headhunting rekrytointi?

   Headhuntingilla tarkoitetaan rekrytoinnissa rekrytointitapaa jossa rekrytointiyritys lähestyy potentiaalisia ehdokkaita.

   Miten suorahakuprosessi toteutetaan?
   1. Suorahaun käynnistäminen ja ehdokasprofiilin määrittely
   2. Ehdokkaiden etsiminen, hakeminen ja kontaktoiminen
   3. Ehdokkaiden haastatteleminen
   4. Soveltuvuusarviointi
   5. Ehdokkaiden valintapäätös
   6. Tyytyväisyystakuu

   Tarvitsetko apua rekrytointiin?

   Jätä yhteystiedot ja autamme parhaamme mukaan!

   Aloita syöttämällä sähköposti ja puhelinnumero

   Ossi Myllylä - Rekrytointia laadukkaasti

   Rekrypalvelun ominaisuuksia

   4kk Tyytyväisyystakuu suorahaku rekrytointi

   Tyytyväisyystakuu

   Sitoudumme jokaiseen toimeksiantoon perusteellisesti  ja haluamme edustaa yritystä heidän arvopohjaltaan. Asiakastyytyväisyys on meille ensiarvoisen tärkeää. Siksi haluamme tarjota asiakkaillemme 4 kuukauden tyytyväisyystakuun. Tyytyväisyystakuun turvin asiakkaamme maksavat 50 % rekrytoinnin kuluista vasta 4 kuukauden päästä onnistuneesta suorahausta.

   toimialapalvelu kuva ikon

   Toimialapalvelu

   Rekrytoinnissa eri toimialoilla toimivat erilaiset lähestymistavat, alustat ja kanavat. Meilllä rekrypalvelulla on halu edustaa yrityksiä eri aloilta ja eri lähtökohdista. Rakennus, myynti, sote ja IT -aloille meillä on erityistä osaamista . Toimialapalvelu käytännössä tarkoittaa sitä, että olemme valinneet edustajamme vastaamaan toimialakohtaisesti kaikista asiakkaistamme ympäri Suomen ja kehittämään parhaat rekryprosessit juuri kyseiselle toimialalle.

   rekry kauttamme kuva

   Työllisty kauttamme

   Haluatko päivittää työmarkkinatilanteesi tai tietää millaisia vaihtoehtoja osaamisellesi asuinpaikkakunnallasi on. Haluatko kenties kilpailuttaa itsesi nykyiselle työnantajalle tai vain löytää uuden työpaikan.

   Lisää yhteystietosi sivun alaosasta löytyvään lomakkeeseen. Kontaktoimme kaikki yhteystiedon lähettäneet hakijat.

   Executive search - Löydä työntekijä

   Executive search

   Executive Search -palvelu keskittyy yrityksen ylimmän johdon rekrytointeihin. Autamme löytämään parhaat tekijät, rakentamaan menestyviä tiimejä ja luomaan arvoa yritykselle huippuosaamisen avulla.  Etsimme yksilöitä, jotka jakavat yrityksenne arvot sekä ymmärtävät yrityskulttuurianne.

   Rekry lähestymässä?

   Rekrypalvelun blog

   Mitä eroa on headhunterilla, rekrytoijalla ja rekrytointikonsultilla?

   Mitä eroa on headhunterilla, rekrytoijalla ja rekrytointikonsultilla?

   Miten headhunter, rekrytoija ja rekrytointikonsultti eroavat toisistaan? Artikkelissa käsittellään headhunterin, rekrytoijan ja rekrytointikonsultin eroja Minulta usein kysytään teenkö töitä rekrytoijana tai headhunterina, olen joskus kuullut jonkun esittelevän minut...

   Paljonko suorahaku maksaa ja mistä hinta muodostuu

   Paljonko suorahaku maksaa ja mistä hinta muodostuu

   Paljonko suorahaku maksaa ja mistä hinta muodostuu Mitä rekrytointi maksaa? Rekrytoinnin hinta? Suorahaun hinta? Mistä paras rekrydiili? Tässä artikkelissa perehdytään rekrytoinnin kokonaiskustannuksiin. Artikkelin loppuosiosta löydät Rekrypalvelun oman hinnaston....