Miellyttävää suorahakua

Suorahaku Rekrypalvelun kautta

Suorahaku eli headhunting  on rekrypalvelun tehokkain yksittäinen tapa saada nopeita ja pitkäjänteisiä tuloksia. Headhunting sopii lähes jokaiseen rekrytointitarpeeseen. Rekrypalvelu on uusi, poikkeuksellinen palvelu, joka mahdollistaa kaikille toimialoille nopean ja tehokkaan rekrytoinnin – järkevään hintaan. Hyödynnämme rekrytoinnissa kaikkia hyödyllisiä somekanavia sekä saatavilla olevia järjestelmiä/ohjelmistoja sekä data-analytiikkaa. Käytössämme on myös hyvin laajat verkostot.

Suorahaku sopii erityisen hyvin rekrytointitarpeeseen, jossa etsitään tiettyyn työtehtävään määriteltyä henkilöä. Toteutamme suorahaun tiiviissä yhteistyössä toimeksiannon tilaajan kanssa, jonka vuoksi tilaajan olisi hyvä osata määritellä jollain tasolla millaista työntekijää haetaan. Näiden asioiden määritteleminen rajaa hyvin suorahakua: rekrytoitavan ominaisuudet, pätevyys, asuinpaikka, palkka, työ-aika, työhistoria, taidot sekä mahdollinen koulutustaso.

Meillä Suomessa suorahaku rekrytointitapana on kokoajan yleistymässä, varsinkin tietyillä toimialoilla sitä käytetään enemmän. Vielä kuitenkin on matkaa niihin määrin mitä sitä maailmalla käytetään.

Menestymisemme perustuu dynaamiseen tekemiseen,  vankkaan kokemukseen ja tehokkaisiin työtunteihin.

”Maksat vain jos löydämme etsimäsi henkilön” -toimii palvelulupauksena asiakkaillemme.

Mitä suorahaku tarkoittaa?

 

Suorahaulla tarkoitetaan työntekijöiden rekrytointiprosessia johon kuuluu potentiaalisten ehdokkaiden kartoittamista, kontaktointia, haastattelua, testaamista, palkkaamista ja perehdyttämistä uuteen työhön.

Usein organisaatiot ulkoistavat rekrytoinnin ulkopuolisille yrityksille. Yritykset rekrytoivat lähes aina ehdokkaita uusiin tehtäviin ilmoitusten, työpaikkailmoitusten, sosiaalisen median sivustojen sekä omien verkostojen kautta. Rekrytointi toimii yleensä henkilöstöhallinnon yhteydessä tai osana sitä. Rekrytoinnilla yleensä tavoitetaan vain aktiivisia työnhakijoita.

Suorahaussa rekrytointi tehdään rekrytoijan lähestymällä osaajia. Suorahaussa kontaktoidaan yleensä passiivisia työnhakijoita, tai osaajia, jotka eivät hae edes passiivisesti yöitä. Lähes aina potentiaaliset ehdokkaat ovat jo työsuhteessa eivätkä he aktiivisesti hae töitä.

Rekrypalvelun pitkän aikavälin tavoitteena on muuttaa rekrytoimialaa tuomalla suorahaut myös osaksi niitä rekryprosesseja, jotka toistaiseksi toteutaan vain muita rekrytapoja käyttäen.  Tavoitteenamme on kehittää jokaiselle toimialalle nopeimmat ja parhaimmat tavat löytää ja tunnistaa osaaminen. Kokemustasosta riippumatta.

Headhunting

Headhunter

Headhunter on yritys tai henkilö, joka tarjoaa työnantajan puolesta suorahakupalveluita. Yritykset palkkaavat headhunterin etsimään huippuosaamista ja paikantamaan henkilöitä, jotka täyttävät tietyt työvaatimukset. Headhuntereita voidaan kutsua myös johdon rekrytoijiksi ja heidän suorittamaansa tehtävää kutsutaan usein executive searchiksi eli johdon suorahauksi. Headhunterilla voi olla joukko ehdokkaita tiettyihin tehtäviin tai he suorahakevat itse päteviä henkilöitä lähestymällä heitä.

Lue lisää headhuntingista täältä

johdon suorahaku image kuva

Johdon suorahaku

Johdon suorahaku eli executive search keskittyy esihenkilö-, asiantuntija,- ja johtotehtäviin haettavien osaajien suorahakuun. Johdon suorahaku sekä ylemmän johdon suorahaku -palveluiden rekrytointiprosessi on rakennettu erityisen huolellisesti. Toimitamme yrityksille, joita edustamme ainoastaan luotettavimmat ja osaavimmat tekijät. Johdon suorahaut toteutamme aina hyvin tiiviissä yhteistyössä toimeksiannon tilaajan kanssa, jotta tilanteisiin reagointi on sujuvaa ja nopeaa.

Lue lisää johdon suorahausta täältä


Mikä on rekrytointi?

Rekrytoinnilla tarkoitetaan prosessia jossa etsitään, hankitaan, filtteröidään ja valikoidaan potentiaaliset työntekijän työpaikkaan tai työtehtävään.

Mikä on rekrytointi?

Rekrytoinnilla tarkoitetaan prosessia jossa etsitään, hankitaan, filtteröidään ja valikoidaan potentiaaliset työntekijän työpaikkaan tai työtehtävään.

Mitä on headhunting?

Headhunting eli Suorahaku on ulkoistettu palvelu rekrytointiin, jossa rekrytointi tehdään olemalla yrityksestä yhteydessä haettavan roolin ammattilaisiin/asiantuntijoihin. Headhunttereille maksetaan palkkio vain onnistuneesta rekrytoinneista.

Mitä on headhunting?

Headhunting eli Suorahaku on ulkoistettu palvelu rekrytointiin, jossa rekrytointi tehdään olemalla yrityksestä yhteydessä haettavan roolin ammattilaisiin/asiantuntijoihin. Headhunttereille maksetaan palkkio vain onnistuneesta rekrytoinneista.

Mitä tarkoittaa executive search?

Executive search eli johdon suorahaku on johdon suorahakuihin erikoistunut rekrytointimalli, jossa tavoitteena on houkutella ylimmän johdon osaajia toiseen yritykseen tai organisaatioon.

Mitä johdon suorahaku tarkoittaa?

johdon suorahaku on johdon suorahakuihin erikoistunut rekrytointimalli, jossa tavoitteena on houkutella ylimmän johdon osaajia toiseen yritykseen tai organisaatioon.

Suorahakuyritykset rekrytointiprosessin keskiössä

 

Milloin käyttää ulkopuolista rekrypalvelua?
 1. Kun omat rekrytoinnit ei tuota tulosta.
 2. Kun rekrytoidaan useita osaajia samaan aikaan.
 3. Kun yrityksellä on pula rekryiosaamisesta
 4. Vaativimpiin rekrytointeihin asiantuntija- tai johtajatason rooleihin

 

Suorahakuyritykset rekrytointiprosessin keskiössä

Suorahakuyrityksissä rekryprosessiin tehokkuuteen panostetaan erityisen paljon, koska pienetkin tehostukset prosessin eri vaiheissa vaikuttavat lopputulokseen ja sitä kautta liiketoiminnan kannattavuuteen.

Suorahakuyritysten on myös järkevää hioa jokaiselle toimialalle oma tehokas rekrytointiprosessi. Kun palvelua kehitetään toimialakohtaisesti, lopputuloksena on yleensä toimiva konsepti jota on helppo monistaa.

 

Joona Paananen - ota yhteyttä transparent

Suorahakuyritykset rekrytointiprosessin keskiössä

 

Milloin käyttää ulkopuolista rekrypalvelua?
 1. Kun omat rekrytoinnit ei tuota tulosta.
 2. Kun rekrytoidaan useita osaajia samaan aikaan.
 3. Kun yrityksellä on pula rekryiosaamisesta
 4. Vaativimpiin rekrytointeihin asiantuntija- tai johtajatason rooleihin

 

Suorahakuyritykset rekrytointiprosessin keskiössä

Suorahakuyrityksissä rekryprosessiin tehokkuuteen panostetaan erityisen paljon, koska pienetkin tehostukset prosessin eri vaiheissa vaikuttavat lopputulokseen ja sitä kautta liiketoiminnan kannattavuuteen.

Suorahakuyritysten on myös järkevää hioa jokaiselle toimialalle oma tehokas rekrytointiprosessi. Kun palvelua kehitetään toimialakohtaisesti, lopputuloksena on yleensä toimiva konsepti jota on helppo monistaa.

 

Rekrytointiprosessi rekrypalvelu

Rekrytointiprosessi

 1. Aloituspalaveri
 2. Ehdokkaiden taustatutkimus
 3. Ehdokkaiden kontaktointi
 4. Ehdokkaiden testaaminen
 5. Ehdokkaiden esihaastatteleminen
 6. Ehdokkaiden haastatteleminen toimeksiantajayrityksen puolesta
 7. Toimeksiantajayrityksen päätös rekrytoimisesta
 8. Lopetuspalaveri

Parhaat suorahakuyritykset Suomessa 2022

Suorahakuyritykset

Miten Rekrypalvelu poikkeaa markkinasta suorahakuyrityksenä? Monet suorahakuyritykset keskittävät toimintansa johdon suorahakuihin. Tavoitteenamme on yksinkertaistaa markkinaa ja mahdollistaa rekrytoinnin ulkoistaminen myös pienemmille yrityksille sekä laajentaa rekrytoinnin kohderyhmää johtotasolta vähemmän kokeneisiin työntekijähakuihin. Suorahakuyrityksenä haluamme erottua hienovaraisella lähestymistavallamme.

Etsi työpaikka

Mitä tarkoittaa rekrytointiprosessi

Rekrytointiprosessi on prosessi työntekijän palkkaamiseksi yritykseen. Prosessiin yleensä liittyy työnhakuilmoituksen tekeminen, ehdokkaiden etsiminen, hakemuksien läpikäyminen, ehdokkaiden seulonta, esivalinnat ja lopulliset valinnat.

Mitä tarkoittaa rekrytointiprosessi

Rekrytointiprosessi on prosessi työntekijän palkkaamiseksi yritykseen. Prosessiin yleensä liittyy työnhakuilmoituksen tekeminen, ehdokkaiden etsiminen, hakemuksien läpikäyminen, ehdokkaiden seulonta, esivalinnat ja lopulliset valinnat.

Mitä suorahakuyritys tarkoittaa

Suorahakuyritys on rekrytointi -toimialan yritys, joka tarjoaa yrityksille ja työnantajille työnhakupalveluita. Yritykset palkkaavat suorahakuyrityksen etsimään päteviä työntekijöitä, osaamista, talenttia tai paikantamaan henkilöitä jotka täyttävät tietyn työn vaatimukset.

Mitä suorahakuyritys tarkoittaa

Suorahakuyritys on rekrytointi -toimialan yritys, joka tarjoaa yrityksille ja työnantajille työnhakupalveluita. Yritykset palkkaavat suorahakuyrityksen etsimään päteviä työntekijöitä, osaamista, talenttia tai paikantamaan henkilöitä jotka täyttävät tietyn työn vaatimukset.

Kysymyksiä suorahausta?

Soita numeroon +358 44 011 0682

UKK / FAQ

Suorahaku
Millainen on headhunting rekrytointi?

Headhuntingilla tarkoitetaan rekrytoinnissa rekrytointitapaa jossa rekrytointiyritys lähestyy potentiaalisia ehdokkaita.

Millainen on suorahaku -rekrytointi?

Suorahaulla tarkoitetaan rekrytoinnissa rekrytointitapaa jossa rekrytointiyritys lähestyy potentiaalisia ehdokkaita.

Mitä suorahaku tarkoittaa?

Suorahaulla tarkoitetaan headhunterina työskentelemistä. Headhunterin työtehtävä on rekrytoida korkeamman luokan osaamista yrityksiin ja organisaatioihin lähestymällä itse osaavia ehdokkaita.

Mitä suorahaussa tulee ottaa huomioon?

Suorahaussa tärkeintä on ottaa huomioon hakijan

 1. Kokemus
 2. Potentiaali
 3. Kovat taidot
 4. Pehmeät taidot
 5. Henkilökemiat

Mitä suorahaku maksaa?

Yleinen mielikuva on, että headhunting maksaa yritykselle enemmän kuin klassinen työnhakijoiden rekryilmoitusten kautta. Tätä perustellaan sillä, että headhunting vaatii enemmän tutkintatyötä aktiivisten ja passiivisten ehdokkaiden löytämiseen, kun taas klassisessa rekryprosessissa tarkastellaan vain aktiivisesti työtä etsiviä ehdokkaita.

Koska suorahakuyritykset usein keskittyvät johdon suorahakuihin ja asiantuntijoiden löytämiseen, mielikuva suorahaun hinnasta on monella todella korkea.

Rekrypalvelun suorahaun kustannus on aina 1,5 x ensimmäisen kuukauden palkka. Palkkiosta laskutetaan puolet heti rekrytoinnin yhteydessä ja toinen puoli 4kk päästä onnistuneesta rekrytoinnista.

headhunting

Miten suorahaku toimii?

 

Rekrytoinnin ja suorahaun erot

Rekrytoijat mainostavat työpaikkoja ja odottavat mahdollisten hakijoiden ottavan heihin yhteyttä. He kohdistavat haun laajaan potentiaalisten hakijoiden verkostoon yrittäen löytää tehtävään sopivia työntekijöitä.. Headhunterit lähestyvät muutamia valittuja ehdokkaita.

 

Rekrytoinnin ja suorahaun tavoitteet

Rekrytoijien tavoite on aktiivisesti sovittaa ehdokasjoukkonsa avoimiin tehtäviin, toisinaan alasta tai osaamisvaatimuksista riippumatta. Headhunterit sen sijaan keskittyvät ensin rooliin ja etsivät tehtävään sopivimmat ehdokkaat joita he itse lähestyvät.

Headhuntingissa ja suorahaussa toimeksiannon tilanneen toimialatuntemus on paljon tärkeämpää kuin perinteisessä rekrytoinnissa. Usein headhunterit erikoistuvat todennäköisesti jollekin toimialalle tai alasektorille.

 

Miten headhuntata?
 1. Aloita tekemällä taustatyöt kunnolla.
  1. Selvitä toimeksiannon tilaajan tarve mahdollisimman hyvin(käytä tähän aikaa).
  2. Aloita etsimällä linkedinistä oikeat tekijät. Yritä löytää mahdollisimman paljon toimivia hakuehtoja laajentaa osaamisryhmää.
  3. Käy tarkasti osaamisryhmä läpi ja valitse aluksi vain pieni määrä henkilöitä joita lähestyt.
 2. Lähesty huolellisesti ja kunnioittavasti jokaista potentiaalista ehdokasta. Älä painosta.
 3. Sovi tapaaminen ehdokkaan kanssa.
 4. Valmistaudu tapaamisen huolellisesti toimialakohtaisella kysymyspatteristolla ja testeillä.
 5. Informoi ehdokkaille mahdollisimman usein ja selkeästi miten hakuprosessi etenee.
 6. Anna toimeksiantajayrityksen tehdä rauhassa päätös rekrytoinnista.

 

Miten tehdä laadukasta suorahakua?

6 vinkkiä laadukkaaseen headhunttaukseen:

 

 1. Tutki potentiaaliset ehdokkaat tarkasti
 2. Lisää yhtiön positiivista näkyvyyttä käyttäytymällä aina edustavasti
 3. Raportoi kaikki tapahtumat
 4. Kerrytä toimialakohtaista osaamistasi
 5. Anna palautetta molemmille osapuolille ja pyydä itsestäsi palautetta
 6. Ole kunnioittava

Kysymyksiä suorahausta?

Soita numeroon +358 44 011 0682

Rekrypalvelun ominaisuuksia

4kk Tyytyväisyystakuu suorahaku rekrytointi

Tyytyväisyystakuu

Sitoudumme jokaiseen toimeksiantoon perusteellisesti  ja haluamme edustaa yritystä heidän arvopohjaltaan. Asiakastyytyväisyys on meille ensiarvoisen tärkeää. Siksi haluamme tarjota asiakkaillemme 4 kuukauden tyytyväisyystakuun. Tyytyväisyystakuun turvin asiakkaamme maksavat 50 % rekrytoinnin kuluista vasta 4 kuukauden päästä onnistuneesta suorahausta.

toimialapalvelu kuva ikon

Toimialapalvelu

Rekrytoinnissa eri toimialoilla toimivat erilaiset lähestymistavat, alustat ja kanavat. Meilllä rekrypalvelulla on halu edustaa yrityksiä eri aloilta ja eri lähtökohdista. Rakennus, myynti, sote ja IT -aloille meillä on erityistä osaamista . Toimialapalvelu käytännössä tarkoittaa sitä, että olemme valinneet edustajamme vastaamaan toimialakohtaisesti kaikista asiakkaistamme ympäri Suomen ja kehittämään parhaat rekryprosessit juuri kyseiselle toimialalle.

rekry kauttamme kuva

Työllisty kauttamme

Haluatko päivittää työmarkkinatilanteesi tai tietää millaisia vaihtoehtoja osaamisellesi asuinpaikkakunnallasi on. Haluatko kenties kilpailuttaa itsesi nykyiselle työnantajalle tai vain löytää uuden työpaikan.

Lisää yhteystietosi sivun alaosasta löytyvään lomakkeeseen. Kontaktoimme kaikki yhteystiedon lähettäneet hakijat.

Executive search - Löydä työntekijä

Executive search

Executive Search -palvelu keskittyy yrityksen ylimmän johdon rekrytointeihin. Autamme löytämään parhaat tekijät, rakentamaan menestyviä tiimejä ja luomaan arvoa yritykselle huippuosaamisen avulla.  Etsimme yksilöitä, jotka jakavat yrityksenne arvot sekä ymmärtävät yrityskulttuurianne.

Rekry lähestymässä?

Rekrypalvelun blog

Mitä eroa on headhunterilla, rekrytoijalla ja rekrytointikonsultilla?

Mitä eroa on headhunterilla, rekrytoijalla ja rekrytointikonsultilla?

Miten headhunter, rekrytoija ja rekrytointikonsultti eroavat toisistaan? Artikkelissa käsittellään headhunterin, rekrytoijan ja rekrytointikonsultin eroja Minulta usein kysytään teenkö töitä rekrytoijana tai headhunterina, olen joskus kuullut jonkun esittelevän minut...

Paljonko suorahaku maksaa ja mistä hinta muodostuu

Paljonko suorahaku maksaa ja mistä hinta muodostuu

Paljonko suorahaku maksaa ja mistä hinta muodostuu Mitä rekrytointi maksaa? Rekrytoinnin hinta? Suorahaun hinta? Mistä paras rekrydiili? Tässä artikkelissa perehdytään rekrytoinnin kokonaiskustannuksiin. Artikkelin loppuosiosta löydät Rekrypalvelun oman hinnaston....